The voyage of discovery is not in seeking new ways, but in having new eyes.

teamcoaching

Teams hebben in de waan van alle dag zo nu en dan behoefte aan stilstaan en reflectie. Naar elkaar luisteren, samen een beeld vormen van de toekomst, een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven bekijken. Samen echt kijken en elkaar willen begrijpen.

Samen met de leden van het team, of een afvaardiging daarvan in het geval van grote groepen, bespreek ik welke vraagstukken er liggen en wat de doelstelling van de teamcoaching is. Op basis daarvan ontwikkel ik een op maat gemaakt programma.

Een dergelijk programma kan velerlei vormen aannemen, variërend van procesbegeleiding, coaching/feedback on the spot, oefeningen en workshops. En ook van een middag tot meerdere dagen of een project over langere tijd.

Referenties

Pragmatic in her approach, focuses on defining concrete measurable ‘steps’ to achieving goals. Effective in challenging viewpoints and when required, confronting without being confrontational. And effective as trainer in improving communication skills within teams to improve team cohesiveness.

Nicole Grootveld, Cardano